Vestby Storsenter
Senterveien 6, Vestby

Vestby Storsenter - Utvendig Stainless Steel 15
Lang glassfasade hvor varme var en utfordring. Vi valgte å bruke Stainless Steel 15-OSW her da den har meget gode egenskaper mot varme samtidig som den egner seg godt visuelt på en slik fasade.